The destroyed camera and picture in memory of Dilîşan Îbiş, Hoşeng Hesen, 2019// Bi bîranîna Dilîşan Îbiş, Hoşeng Hesen, 2019, kamerayek û wênekêş hatin rûxandin
The destroyed camera and picture in memory of Dilîşan Îbiş, Hoşeng Hesen, 2019// Bi bîranîna Dilîşan Îbiş, Hoşeng Hesen, 2019, kamerayek û wênekêş hatin rûxandin

Linked to this object